Fra 1/11 legges helserespons siden vår ned. Vi går over til helsenorge.no/kontaktfastlegen

Dere må gå inn og aktivere tjenesten selv. 

Her kan dere bestille legetime, resept, starte e-konsultasjon med fastlegen og legge inn andre henvendelser til legekontoret ved bruk av bank ID etc.

helsenorge.no/kontaktfastlegen skal allerede være oppe og går fra 9/9.  

 

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen