Elling Bergland Ferie Uke 30+31+32

Elisabeth Mainitz ferie uke 28+29

Cathrine Gorski Ferie uke 26+28+29+30 (Jobber uke 27)

Cathrine Andersen Feire uke 26+29+30+31 (jobber uke 27+28)