VelkommenViktig informasjon

9. desember 2014 kl. 10:31

Onsdag 17/12-14

Kontoret er steng fra kl 14:00 denne dagen. 

 

26. august 2014 kl. 13:36

Fra Mandag 25. August har vi flyttet til nye lokaler. Ny adresse er Pancoveien 22a 1624 Gressvik.

13. januar 2013 kl. 14:06

ANGÅRENDE BESTILLING AV TIME ELLER RESEPT PÅ SMS

SMS-tjenesten kan brukes til følgende 

  • Bestilling av legetime.
  • fornyelse av nye resepter på faste medisiner.

VIKTIG: Henvendelser som gjelder akutte medisinske problemstillinger skal alltid gjøres per telefon. Utenfor vår åpningstid (normalt 8.30-15.00 mandag-fredag) skal Legevakten kontaktes. 

Står liv og helse i fare ring medisinsk nødtelefon 113. 

For andre henvendelser vedrørende bestilling time eller fornying av resepter på faste medisiner er vi takknemlige for at du benytter SMS slik at det frigjøres tid på telefon til å motta akutte henvendelser! 

Fornyelse av resepter på sovemedisin, beroligende medikamenter og ADHD-medisiner (dvs reseptgruppe A og B) krever timeavtale hos legen. 

SMS-tjenesten kan ikke benyttes til å stille medisinske spørsmål eller å melde fra om problemstillinger, jmf punktet øverst. 


MERK: Timebestilling og reseptbestilling via SMS / internett er under etablering og det kan være litt kapasitetsproblemer. Dersom du ikke får svar innen samme dag eller på morgenen dagen etter ber vi om at du benytter telefonen.